Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w obrębie m. Recz, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 814 o pow. 3567 m 2 nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 4352A.

W ewidencji gruntów nieruchomość o nr 814 zapisana jest pod symbolem - R kl. IVa.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Promenada - Kolejowa - Srebrna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2006r. obszar, na którym znajduje się ww. nieruchomość oznaczona jest symbolem: 33ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 5 600,00 zł

(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100),

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o których mowa wyżej winny złożyć wnioski w terminie do dnia 18 lutego 2008r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

  2. będącej uprzednio właścicielem zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jego spadkobiercą.

 

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr. 64, poz. 592).

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z nóź. Zm.)

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/telefon 095 765 4461 w. 35.

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 07 stycznia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 07-01-2008 15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:26