Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.


UCHWAŁA NR XII/83/07

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art. 191 ust. 2, ust 3, ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; zm; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załączniki Nr 1 i 2 stanowią integralną część uchwały.

§ 4. Ustala się termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 do 30 czerwca 2008 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/83/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 grudnia 2007r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w wysokości 36 900 zł zgodnie z zawartą umową Nr UWA/000018/OD/D przeznaczone zostaną na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/83/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 grudnia 2007r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł.

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

36 900

 

85395

 

Pozostała działalność

36 900

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

36 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

114

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

620

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-01-2008 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-01-2008 09:22