Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu.

 

 

 

 

 

Nasz znak: BM - 7624/3/08 Recz, dnia 06 marca 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu
w dniu 6 marca 2008r., na wniosek Pana Zdzisława Brzozowskiego, zamieszkałego Pomień 56, 73-210 Recz, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu
do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Reczu (pok. nr 9 - na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska) w godz. od 800 - 1500 przez okres 7 dni od dnia wydania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1.  

  2. Gmina Recz - właściciel działki o nr ewid. 120/10

  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Szczecin, Rejon Wałcz - właściciel działki o nr ewid. 142

  4. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 11-03-2008 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 11-03-2008 09:04