Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu.

 

Recz, 14.03.2008 r.

 

 

BM: 7624/3-1/08

 

 

 

Decyzja o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46 a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Brzozowskiego, zamieszkałego Pomień 56, 73-210 Recz, w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu

 

umarzam

 

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 4 marca 2008 r. Pan Zdzisław Brzozowski wystąpił o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Określone we wniosku przedsięwzięcie nie zostało wymienione w w/w rozporządzeniu.

Również, jak ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na obszar Natury 2000.

Z aneksu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z dnia 6 marca 2008 r., przedstawionego przez Pana Zdzisława Brzozowskiego, właściciela działki o nr ewid. 120/11 wynika, że planowana produkcja ryb ze stawu nie przekroczy 100 kg/ha.

Na podstawie powyższego należało orzec, że w przypadku budowy stawu do chowu ryb karpiowatych na działce o nr ewid. 120/11 przy ulicy Promenada w Reczu, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności, iż niniejsze postępowanie dotyczy sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu co do jej istoty przez organ administracyjny, jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1.  

  2. Gmina Recz - właściciel działki o nr ewid. 120/10

  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Szczecin, Rejon Wałcz - właściciel działki o nr ewid. 142

  4. a/a

 

Wniesiono opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r., ( Dz.U. Nr 225 poz. 1635)
w wysokości 205 zł w dniu 04. 03.2008r., nr kwitariusza 770420.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 18-03-2008 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:56