Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz dz.409, 410.1-2 Choszczenska


W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Recza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie m. Recz przy ul. Chyżej i Choszczeńskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 406 o powierzchni 100 m2, 409 o pow. 820 m2, 410/1 i 410/2 o powierzchni ogólnej 1219 m2,

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006.

2. opis nieruchomości:

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W ewidencji gruntów powyższe nieruchomości zapisane są następująco:

działka 406 pod symbolem PsIV-100 m 2, działka 409 -pod symbolem PsIV-820 m2 , działka 410/1 i 410/2 RV-1219 m2. Zgodnie z ustaleniami nieaktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 późn. zm. Ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego Nr 10, poz. 76 z dnia 01 sierpnia 1994r. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu Natura 2000 „Dolina Iny k. Recza” PLH-320004, Obszar Chronionego Krajobrazu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

- nr działki 406 wynosi - 4 200,00 zł

( słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

- nr działki 409 wynosi - 27 700,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

- nr 410/1 i 410/2 wynosi - 40 250,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Do ustalonej w przetargu cena zbycia nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie określa się.

6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa z dniem 03 czerwca 2008r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/telefon 095 765 4461 w. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 22 kwietnia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 22-04-2008 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2008 10:09