Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz dz.247.6i247.7 Srodkowa


W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Recza zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie m. Recz przy ul. Środkowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 247/6 i 247/7 o powierzchni ogólnej 968 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006.

2. opis nieruchomości:

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W ewidencji gruntów powyższe nieruchomości zapisane są następująco:

działka 247/6 pod symbolem B - 76 m2 tereny zurbanizowane zabudowane i 247/7 pod symbolem Bi - 892 m 2 inne tereny zurbanizowane . Zgodnie z ustaleniami nieaktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 późn. zm. Ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego Nr 10, poz. 76 z dnia 01 sierpnia 1994r. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Obszar Chronionego Krajobrazu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

- nr działki 247/6 i 247/7 wynosi - 38 600,00 zł

( słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

Do ustalonej w przetargu cena zbycia nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

W ciągu 12 miesięcy należy rozpocząć budowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 36 miesięcy, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Za rozpoczęcie budowy uważa się wykonanie fundamentów budynku na podstawie projektu wykonawczego.

6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa z dniem 03 czerwca 2008r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/telefon 095 765 4461 w. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 22 kwietnia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 22-04-2008 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2008 15:17