Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Nasz znak: BM - 7624/1 - 6/2008 Recz, dnia 10.06.2008r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

w sprawie odstąpienia od potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.,(t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami) oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów:

  • Starosty Choszczeńskiego - postanowienie z dnia 10.06.2008r znak: OŚI - 7634/23/08

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - postanowienie z dnia 11 lutego 2008r, znak PS - N - NZ/073/407/2/08

 

 

postanawiam

 

Odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia części hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce nr 65/27 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu”.

1.)Rodzaj, skala przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 65/27 o powierzchni 16355m2 ,

Działka wraz z obiektami przeznaczona jest na cele przemysłowe.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy zmiany użytkowania magazynu z przeznaczeniem części budynku na halę obróbki odlewów.

Linia zabudowy i zmiana gabarytu istniejącego budynku nie ulega zmianie

 

Uzasadnienie

 

W dniu 2801.2008r. firma „ALUTEC” Sp. z o.o ul. Kolejowa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie „zmianie przeznaczenia części hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce nr 65/27 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu”.

Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust 3 ustawy POŚ informacje o przedsięwzięciu.

Przedsięwzięcie to będzie oddziaływać na działkę jak wyżej.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) „ instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczanie, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 14” zostały zaliczone do przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia uwagi na fakt, że przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru ochrony Natura 2000 „Lasy Puszy nad Drawą” PLB 320016 oraz Natury 2000 „ Dolina Iny k/Recza” PLH 320004.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem znak: BM-7624/1-2/08 z dnia 29 stycznie 2008r., Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie pismem znak: BM - 7624/1-1/08 z dnia 28 stycznie 2008r., o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.

Wojewoda po przeanalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na obszary ochrony Natura 2000 stwierdził, że nie takiego oddziaływania nie będzie i postanowieniem znak: SR - Ś-4/6642/8-2/2008 z dnia 30 maja 2008r., przesłał zgodnie z kompetencją Staroście Choszczeńskiemu wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenie raportu.

Starosta Choszczeński postanowieniem znak: OŚI - 7634/23/08 z dnia 10.06.2008r., wyraził opinię o nie nakładaniu sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie postanowieniem z dnia 11.02.2008r. opowiedział się za koniecznością sporządzenia raportu (sygn. PS-N-NZ/073/40723/08).

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w szczególności ze względu na:

  • charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju;

  • emisja gazów i pyłów zgodnie z Decyzją Starosty Choszczeńskiego z dnia 10.04.2008r., znak OŚI - 7644/2-1/1/08 w sprawie udzielenia firmie Alutec Sp. z o.o. ul. Kolejowa 48; 73-210 Recz pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów.

  • rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,

Biorąc jednak pod uwagę to, że w/w przedsięwzięcie będzie realizowane przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Miejski w Reczu.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.„Alutec” Sp. z o.o.

2.

3.

4.

5. a/a

 

 

Do wiadomości:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  2. Starosta Powiatu Choszczeńskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 10-06-2008 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:56