Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz".


 

 

 

Nasz znak: BM - 7624/9/08 Recz, dnia 04 listopada 2008r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź zm.) o wszczęciu w dniu 04 listopada 2008r., na wniosek Nadleśnictwa Choszczno ul. I Armii Wojska Polskiego 2; 73-200 Choszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na siedliska i gatunki chronione na obszarach Natura 2000 o nazwie Dolina Iny koło Recza (PLH 320004) oraz Lasy Puszczy nad Drawą ( PLB 3200016).

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 800 - 1500 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

  • Zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 3a ustawy Poś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-11-2008 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 05-11-2008 09:53