Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr XXI/08 z przebiegu obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Reczu


PROTOKÓŁ Nr XXI/08

z przebiegu obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 21 listopada 2008roku.

 

 

Ad. 1. a) Otwarcie XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reczu o godzinie 9.00 dokonał Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej powitał radnych oraz Pana Burmistrza Recza Józefa Romanowskiego.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych w załączeniu).

b) Przewodniczący Rady Miejskiej poddał porządek obrad pod głosowanie.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - wnioskuje o wprowadzenie jeszcze jednego projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu, który był omawiany już na dwóch odbytych Komisjach. Nie przewidzieliśmy, ze odbędzie się sesja nadzwyczajna a wprowadzenie tego projektu uchwały dużo przyspieszy procedury przygotowania dokumentacji i otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - wydaje mi się, że mamy III sesję nadzwyczajną a nie XXI.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej - czy jest to sesja zwyczajna, czy nadzwyczajna numeracja jest kolejna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Recza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenie poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu. Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie Pani radnej Zenony Skowrońskiej. (Stan 14 radnych)

 

W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła jednogłośnie porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - sprawa jest bardzo „świeża”, jak państwo pewnie słyszeliście ruszył program przebudowy dróg lokalnych. Samorząd Gminny może złożyć 1 wniosek na drogi gminne natomiast Samorząd Powiatowy może złożyć 2 takie wnioski na drogi powiatowe. Wczoraj odbyła się Rada Powiatu, na której wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej byliśmy obecni, i przyjęto uchwałę odnośnie przebudowy drogi powiatowej leżącej w Gminie Recz tj. Sicko-Sokoliniec-Rybaki. Będzie zmieniana nawierzchnia drogi oraz chodniki przy drodze na wioskach. Koszt przebudowy drogi wyniesie 1.200.000 zł. Po rozmowach, Pan Starosta Choszczeński poprosił, aby Gmina dofinansowała wydatki związane z przebudową. Po mediacjach zgodziłem się na dofinansowanie w wysokości 150.000 zł. Myślę, że jest to w granicach 10-11 % całości kosztów. Do dzisiejszego dnia należy złożyć dokumenty do Szczecina i obligatoryjnym warunkiem jest podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską dlatego proszę o podjęcie uchwały.

Jest to droga strategiczna w naszej gminie łącząca drogę krajową z drogą wojewódzką. Przebudowa nawierzchni poprawi z pewnością stan bezpieczeństwa, drożność komunikacyjną i estetykę wiosek.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jakie były kryteria typowania dróg na terenie naszej Gminy do tego programu?

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - na wczorajszej sesji Pan Starosta również tłumaczył tę kwestię, aby nie skłócać Burmistrzów i nie było niedomówień. Kryteria były takie, że w pierwszej kolejności wybierano te drogi, które łączą drogi wyższej kategorii. Nasza droga łączy się z drogą krajową i wojewódzką. Druga zaproponowana przez Pana Starostę jest droga Drawno przez Święciechów, która łączy się również z drogą krajową Nr 10. Trzecią drogą będzie droga powiatowa na terenie Gminy Pełczyce. Burmistrz Pełczyc Pan Kluk zaproponował, że będzie liderem wiodącym a Powiat będzie tę drogę dofinansowywał. W przyszłych latach Pan Starosta będzie miał na uwadze inne drogi.

 

Pan radny Stanisław Barna - Pan Burmistrz powiedział, ze dofinansowanie jest na drogi gminne i my również jako gmina możemy się o nie starać. Czy przygotowany jest plan, która droga będzie w przyszłości robiona?

 

Burmistrz Recza - przygotowujemy się do złożenia wniosku, ale nie możemy złożyć go teraz ponieważ nie mamy przygotowanej całej dokumentacji a sprawa jest dwutygodniowa. Przez dwa tygodnie ciężko jest skompletować całą dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę itd. Przygotowujemy się z dokumentacją na przyszły rok na ul. Wolności, Al. Wolności i ul. Lipowa. Jest to propozycja Burmistrza na tę drogę. Gmina może złożyć
1 wniosek na rok. Jeżeli wolą Rady Miejskiej będzie odstąpienie od tej drogi i wybór innej to będzie trzeba liczyć się z poniesionymi kosztami jak. np. koszt przygotowania dokumentacji.

 

Pan radny Stanisław Barna - chodzi mi o to, aby np. w tym roku zgłosić do programu drogę w mieście a w następnym roku drogi na wsiach.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - w 2009 r. proponuję zgłosić do programu drogę ul. Wolności, al. Wolności i ul. Lipowa a w następnym roku będę konsultował z Wysoką Radą jaką inną wybrać drogę.

 

Pan radny Andrzej Pater - ten program obejmuje drogi utwardzone czy tylko żużlowe?

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - sprawdzę to czy obejmuje drogi utwardzone i żużlowe.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, dofinansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2203 Sicko - Sokoliniec - Rybaki w 2009 roku, którą zarejestrowaną pod Nr XXI/145/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska postawił wymagania, że udzieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu pożyczki pod warunkiem poręczenia tej kwoty przez Gminę. Jest to kwota w wysokości 16.750,00 zł a pozostałą kwotę 10.000 na zakup sprzętu, OSP w Reczu, otrzymała z Wojewódzkiego Związku OSP. Za tą kwotę zostanie zakupiony sprzęt w celu wyposażenia wozów bojowych. Ponadto jesteśmy w krajowym rejestrze ratownictwa i obsługujemy drogę krajową i wojewódzką wobec czego ten sprzęt jest niezbędny.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu, którą zarejestrowaną pod Nr XXI/146/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek XXI nadzwyczajnej sesji został wyczerpany i o godzinie 9.16 zamknął obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Sporządziła:                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

 Martyna Kiłoczko                                                                                                                                    Leon Grzelak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 26-11-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 26-11-2008 10:04