Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu.


UCHWAŁA Nr XXI/146/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki Stowarzyszeniu -Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1. 1 Udziela się poręczenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu do wysokości 16.750,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

2. Poręczenie zostanie udzielone na okres do dnia 31.12.2013 r.

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco.

§ 3. Zobowiązuje się Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu
do dostarczenia Burmistrzowi Recza kopii umowy wraz z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia będą dochody własne budżety gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 26-11-2008 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 26-11-2008 10:06