Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz"


Recz dnia, 22 grudnia 2008r.

Nasz znak BM-7624/12/2008

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Recza zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz”

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie określony

1. jego bezpośredni i pośredni wpływ na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne

c) zabytki

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c

2. możliwości oraz sposoby zabiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

3. wymagany zakres monitoringu

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 8a, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 - 1600, w pozostałe dni w godz. 730 - 1530.

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicach samorządowych Urzędu Miejskiego w Reczu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www. bip .recz. pl.

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 23-12-2008 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 23-12-2008 08:31