Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU nieograniczonym- dz.8/2-Pomień


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie 0012 ewidencji gruntów Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2 o pow. 0,1188 ha

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 29036.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MR, dla której widnieje zapis: tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, obszar chronionego krajobrazu „D” Choszczno-Drawno.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 32 700,00 zł

(słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

W tym: cena budynku mieszkalnego 10 800,00 zł

Cena gruntu 21 900,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny budynku gospodarczego wartość jego jest zerowa.

wadium wynosi - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 27 stycznia 2009 r. o godzinie 11 15.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 października 2008r., z uwagi na brak przebicia ceny wywoławczej przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 23 stycznia 2009 r. na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 a koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży na konto nr 15 8359 0005 0000 1108 2000 0016 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

29 grudnia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-12-2008 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2008 15:02