Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - dz. 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 - obręb Recz.


W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 0008 ewidencji gruntów m. Recz przy ulicy Staromiejskiej i Stefana Czarnieckiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonych numerami działek:.

1) nieruchomość gruntowa położona przy ul. Staromiejskiej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 263/11 o powierzchni 0,0301 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 4006, działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 0,0301 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 14 500,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wysokość wadium - 1 500,00 zł

2) nieruchomość gruntowa położona przy ul. Staromiejskiej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 263/12 o powierzchni 0,0760 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 4006, działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 0,0760 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 35 300,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Wysokość wadium - 4 000,00 zł

3) nieruchomość gruntowa położona przy ul. Staromiejskiej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 286/5 o powierzchni 0,0408 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 4006, działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 0,0408 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 18 600,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100)

Wysokość wadium - 2 000,00 zł

4) nieruchomość gruntowa położona przy ul. Stefana Czarnieckiego oznaczona numerem ewidencyjnym działki 591/6 o powierzchni 0,1292 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 26546, działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RIVb - tereny rolne o powierzchni 0,1292 ha IVb.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 39 900,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Wysokość wadium - 4 000,00 zł

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wykazanych na wykazie, winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­­9 lutego 2009 r.

Zgodnie z ustaleniami nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. oznaczona jest symbolem: MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu - dla nieruchomości nr 263/11, 263/12 i 286/5, RO - tereny ogrodów, ogrodnictwo i uprawy przydomowe dla nieruchomości nr 591/6.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/ telefon 095 765 4461 w. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 29 grudnia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-12-2008 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2008 15:09