Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/170/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2009 r.


U C H W A Ł A Nr XXIII/170/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu
na 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 r stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/170/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRACY

K0MISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ NA 2009r.

STYCZEŃ

 1. Kontrola wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Reczu.

 

LUTY

 1. Kontrola działalności finansowej wszystkich sportowych klubów wiejskich działających na terenie gminy Recz.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

MARZEC

 1. Kontrola wydatków bieżących w Gimnazjum w Reczu.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

KWIECIEŃ

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2008r.

 2. Opracowanie wniosku w sprawię udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza
  za 2008r.

 3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

MAJ

 1. Kontrola wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Lubieniowie.

 

CZERWIEC

 1. Kontrola Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu w zakresie działalności finansowej i pomocy społecznej.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

WRZESIEŃ

 1. Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Reczu.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

PAűDZIERNIK

 1. Kontrola wydatków bieżących w Przedszkolu Miejskim w Reczu oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

 

LISTOPAD

 1. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

GRUDZIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-01-2009 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 05-01-2009 11:11