Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/172/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w zamian za zaległe i przyszłe zobowiązania podatkowe.


UCHWAŁA Nr XXIII/172/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w zamian za zaległe i przyszłe zobowiązania podatkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 66 § 1, pkt 2, art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w zamian za zaległe i przyszłe zobowiązania podatkowe.

W §4. wprowadza się następujące zmiany:

1/ ust.1. otrzymuje brzmienie „ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na rzecz „PKP Energetyka” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie NIP 526-25-42-704, REGON 017301607-00200 i jego następców prawnych polegającego na nieodpłatnym i nieograniczontym czsowo prawie dostępu do istniejącej na działce nr 826/8 infrastruktury technicznej nie będącej przedmiotem sprzedaży w celu jej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii, przebudowy i modernizacji.”

2/ ust.2. otrzymuje brzmienie „ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie NIP 113-23-16-427, REGON 017319027-00084 prawa nieodpłatnego użytkowania polegającego na nieograniczonym czasowo i nieodpłatnym prawie dostępu do istniejącej na działce nr 826/6 i 826/8 infrastruktury technicznej należącej do wymienionej spółki w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowie i modernizacji.”

3/ dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-01-2009 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2009 11:12