Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXII/151/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93,poz. 585, Nr 116, poz.730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2009 r. na terenie Gminy Recz:

  1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m? powierzchni;

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni;

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22zł od 1 m? powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,15 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,

  5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,85 od 1 m? powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- garaży, dla których stawka wynosi 6,64 zł od 1 m? powierzchni użytkowej;

3)       od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7;

4)       od pozostałych budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 05-01-2009 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2009 11:21