Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn:" termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu polegająca na wymianie stolarki drzwiowej, okiennej, kompleksowej wymianie instalacji c.o. i c.w, ocieplenia stropodachu oraz montaż solarów słonecznych" zlokalizowanego na działce nr ewid.392/2 obręb Pomień.


Nasz znak: BM - 7624/03/2009 Recz, dnia 02 luty 2009r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 02 lutego 2009r., na wniosek Gminy Recz. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn:

„ termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu polegająca na wymianie stolarki drzwiowej, okiennej, kompleksowej wymianie instalacji c.o. i c.w, ocieplenia stropodachu oraz montaż solarów słonecznych” zlokalizowanego na działce nr ewid.392/2 obręb Pomień.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

  1. środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

  2. dobra materialne

  3. wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w pt. 1;2,

  4. zabytki

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 8a, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 - 1600, w pozostałe dni w godz. 730 - 1530. Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Hejza

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicach samorządowych w Urzędzie Miejskim w Reczu.

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 03-02-2009 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 04-04-2024 13:58