Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXVII/201/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miejskiego Klubu Sportowego " REMOR " w Reczu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych z prawem własności budynków i budowli.


UCHWAŁA Nr XXVII/201/09

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miejskiego Klubu Sportowego „ REMOR ” w Reczu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych z prawem własności budynków i budowli

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) uchwala się, co następuje:

 

§1.Wyraża się zgodę na nabycie od Miejskiego Klubu Sportowego „ REMOR „ w Reczu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie m. Recz przy ul. Promenada o numerze ewidencyjnym działki 197/8 o pow. 0.1172 ha i 197/10 o pow. 2.4015 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi KW Nr 11500A.

 

§2.1.Cena nabywanej nieruchomości opisanej w §. 1 wynosić będzie 70 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Koszty związane z nabyciem ww. nieruchomości pokrywa w całości nabywca.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Wieczysty użytkownik Miejski Klub Sportowy ” REMOR ” w Reczu wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Recza o sprzedaż na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości numer 197/8 o pow. 0.1172 ha i 197/10 o pow. 2.4015 ha wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków tj. budynku szatni, budynku trybuny z pomieszczeniami garażowymi oraz bieżni za kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Nabywane nieruchomości niezbędne są dla potrzeb rozwoju sportu - budowy boiska „ Orlik”przez Gminę.

Proponowana cena 70 000,- zł jest ceną przystępną, możliwą do uiszczenia przez Gminę w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-05-2009 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 06-05-2009 12:04