Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o pracy Burmistrza Recza w okresie między sesjami


Informacja

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami

W okresie między sesjami Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:

 1. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 116/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

 2. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 117/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 3. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 118/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

 4. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 119/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za grunt.

 5. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 120/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Recz.

 6. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 121/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad ustalania czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy.

 7. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 1/09 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2008 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2008 r. dotyczącego powołania Zespołu ds. Zatrudniania osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.

 8. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 2/09 z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury; w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz.

 9. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 3/09 z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 10. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 4/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 11. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 5/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 12. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 6/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 13. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 7/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 14. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 8/09 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Recz na 2009 r.

 15. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 9/09 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Urzędu Miejskiego w Reczu do postępowań przygotowawczych i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

 16. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 10/09 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz.

 17. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 11/09 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 14 stycznia 2009 r.

 18. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 12/09 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz.

 19. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 13/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na I kwartał 2009 r.

 20. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 14/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 21. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 15/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 22. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 16/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 23. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 17/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 24. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 18/09 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 25. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 19/09 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia.

 26. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 20/09 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

 27. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 21/09 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 28. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 22/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz.

 29. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 23/09 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 30. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 24/09 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Reczu do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność

 31. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 25/09 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty za czynsz dzierżawny.

 32. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 26/09 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego.

Spotkania:

 1. Dnia 7.01.08r..- spotkanie z p. Konradem Bilem , Prezesem Zarządu MPGK Spółka z o. o. z Choszczna w sprawie omówienia oferty na usługę wywóz nieczystości

 2. Dnia 8.01.09r.- spotkanie z p. Izabelą Puławską w sprawie omówienia dalszej współpracy z Gminą Recz

 3. Dnia 8.01.09r.- spotkanie z p. Piotrem Bieńkowskim, Prezesem Zarządu ,,Remor S.A.” w sprawie zapoznania Burmistrza o trudnej sytuacji finansowej spółki i możliwości odroczenia płatności podatku od nieruchomości.

 4. Dnia 9.01.09r.- spotkanie z Kanonikiem Ks. Aleksandrem Słodkowskim, Proboszczem Parafii Recz w sprawie omówienia możliwości złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków zewnętrznych remontów obiektów sakralnych

 5. Dnia 9.01.09r.- spotkanie z członkami Zarządu i Rady LGD ,,DIR” w sprawie zaplanowania wydatkowania środków z programu LGD dla Gminy Recz

 6. Dnia 9.01.09r.- spotkanie z p. Edwardem Wojtysiak w sprawie wyjaśnienia nierozliczonej dotacji z budżetu gminy na prowadzenie klubu sportowego w Suliborzu za 2007r.

 7. Dnia 13.01.09r.- spotkanie z przedstawicielem firmy ,,Remondis” w sprawie omówienia oferty na usługę wywóz nieczystości

 8. Dnia 13.01.09r.- spotkanie z dziećmi klasy IIa Szkoły Podstawowej z Recza

 9. Dnia 14.01.09r.- spotkanie z Zarządem MKS ,,Remor” w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zapłaty za wykonany remont na obiektach MKS w 2008r. i uzgodnienie działań prawnych w celu nieodpłatnego przejęcia tych budynków na mienie Gminy

 10. Dnia 14.01.09r.- spotkanie z p. Stanisławą Bodnar, Burmistrzem Suchania oraz z p. Krzysztofem Michaluk, Prezesem Zarządu firmy ,,Nobilis Inwestycje” w sprawie uaktualnienia dokumentów dotyczących wspólnego zadania ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz” oraz zadania w Reczu dotyczącego budowy ciągu spacerowego na ul. Murarskiej

 11. Dnia 15.01.09r.- spotkanie z mieszkańcami w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Najładniejsza udekorowana posesja” i ,,Najładniejszy udekorowany balkon”

 12. Dnia 21.01.09r.- spotkanie z p. Piotrem Bieńkowskim, Prezesem Zarządu ,,Remor S.A.” w sprawie omówienia możliwości odroczenia płatności podatku od nieruchomości.

 13. Dnia 22.01.09r.- uczestnictwo w spotkaniu w UM w Reczu w sprawie organizacji ,,Dnia Seniora”

 14. Dnia 23.01.09r.- spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w sprawie opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie zadań turystycznych

 15. Dnia 3.02.09r.- posiedzenie zespołu konsultacyjnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Recza w sprawie dokonania podziału środków budżetowych przydzielonych uchwałą Rady Miejskiej przeznaczonych na prowadzenie działalności klubów sportowych i stowarzyszeń.

 16. Dnia 6.02.09r.- udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Reczu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008r. i omówienie planu zadań remontowych na 2009r.

 17. Dnia 9.02.09r.- spotkanie z przedstawicielami firmy Biuro Ochrony Osób i Mienia ,,JK-SECURITY” ze Szczecina w sprawie omówienia propozycji prowadzenia monitoringu budynku gimnazjum i sali widowiskowo-sportowej

 18. Dnia 13.02.09r.- spotkanie z p. Andrzejem Chmielewskim, Wicewojewodą Zachodniopomorskim w sprawie omówienia udzielenia pomocy w sprawach Gminy Recz

 19. Dnia 13.02.09r.- spotkanie z p. B. Deneka i z p. Ryszardem Dusza w sprawie organizacji ,,I Festiwalu Muzyki Dawnej” w Reczu w 06.09r.

 20. Dnia 16.02.09r.- spotkanie z przedstawicielami firmy ,,Vapo” Sp. z o. o. zainteresowanymi ewentualnym zakupem sieci ciepłowniczej po WARR

 21. Dnia 16.02.09r.- spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w sprawie przygotowania wspólnego wniosku dotyczącego pozyskania środków unijnych

 22. Dnia 16.02.09r.- spotkanie z przedstawicielami firmy ,,Bioclar” w sprawie oferty dotyczącej budowy lokalnych oczyszczalni ścieków

 23. Dnia 20.02.09r.- spotkanie z p. Markiem Rusakiewiczem, byłym Prezesem WARR oraz z p. Sebastianem Sobierajskim, Prezesem firmy ,,Sobos” w sprawie omówienia spraw dotyczących stanu prawnego sieci ciepłowniczej

 24. Dnia 20.02.09r.- spotkanie z Radą Nadzorczą spółki ,,Komunalnik” w sprawie omówienia sprawozdania z działalności spółki za 2008r.

 25. Dnia 21.02.09r.- spotkanie z pracownikami spółki ,,Komunalnik” w związku ze świętem ,,Pracownika komunalnego”

 26. Dnia 21.02.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,Gminnego Dnia Seniora” w remizie OSP w Reczu

 27. Dnia 24.02.09r.- spotkanie z p. Pawłem Sierakowskim, Projektantem w sprawie dalszej współpracy z Gminą Recz

Wyjazdy:

 1. Dnia 5.01.09r.- wizyta u p. Jacka Chrzanowskiego, prezesa WFOŚ i G W w sprawie udzielenia pożyczki na zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej

 2. Dnia 6.01.09r.- spotkanie w Dobrzanach w sprawie omówienia opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,DIR”

 3. Dnia 8.01.09r.- spotkanie u p. Stanisławy Bodnar, Burmistrza Suchania w omówienia przygotowania korekty dokumentacji na wspólne zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz”

 4. Dnia 11.01.09r.- uczestnictwo w imprezie WOŚP w Reczu

 5. Dnia 13.01.09r.- spotkanie w Dobrzanach w sprawie omówienia budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,DIR”

 6. Dnia 16.01.09r.- uczestnictwo w ,,IV konkursie na pastorałkę i kolędę” w MGOK w Reczu

 7. Dnia 16.01.09r.- uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami Gminy w sali kinowej w MGOK w Reczu

 8. Dnia 19.01.09r.- spotkanie u p. Jana Prościaka, Wiceburmistrza Dobrzan w sprawie omówienia spraw organizacyjnych dotyczących LGD ,,DIR”

 9. Dnia 20.01.09r.- uczestnictwo w spotkaniu z dziećmi podczas ferii w Sicku

 10. Dnia 21.01.09r.- spotkanie u p. Stanisława Dychy, Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie omówienia wzajemnej współpracy

 11. Dnia 22.01.09r.- spotkanie u p. Waldemara Rączkiewicza, Dyrektora PUP w sprawie omówienia spraw przydziału robót publicznych dla Gminy Recz

 12. Dnia 22.01.09r.- spotkanie u p. Lesława Śliżewskiego, Wicestarosty Choszczeńskiego w sprawie omówienia finalizacji dokumentacji dotyczącej wspólnego zadania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

 13. Dnia 22.01.09r.- spotkanie u p. Jana Prościaka, Wiceburmistrza Dobrzan w sprawie aktualizacji dokumentacji dotyczącej LGD ,,DIR”

 14. Dnia 3.02.09r.- spotkanie u p. Lesława Śliżewskiego, Wicestarosty Choszczeńskiego w sprawie omówienia prawidłowości przygotowywanych dokumentów do ,,PO Infrastruktura i Środowisko” dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Recz (budynek po byłej Szkole Podst. w Pomieniu i budynek Biblioteki Publicznej w Reczu)

 15. Dnia 3.02.09r.- spotkanie w Choszcznie inaugurujące realizację projektu pt. ,,Nie trać czasu, załóż własną firmę-spełniaj się zawodowo!” w ramach POKL, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia.

 16. Dnia 5.02.09r.- spotkanie u Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie zapoznania się z możliwościami Ministerstwa dotyczącymi finansowania zadań remontowych na obiektach MGOK

 17. Dnia 6.02.09r.- spotkanie u p. Romana Lubinieckiego, Starosty Choszczeńskiego w sprawie omówienia spraw związanych z planami Starostwa dotyczących remontów dróg powiatowych w gminie Recz

 18. Dnia 6.02.09r.- spotkanie na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Choszcznie w sprawie podsumowania stanu bezrobocia w Powiecie Choszczeńskim oraz podsumowania kadencji Rady

 19. Dnia 9.02.09r.- spotkanie u p. Lesława Śliżewskiego, Wicestarosty Choszczeńskiego w sprawie podpisania Porozumienia wstępnego organów wykonawczych w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 20. Dnia 13.02.09r.- spotkanie u p. Lesława Śliżewskiego, Wicestarosty Choszczeńskiego w sprawie dalszych uzgodnień dotyczących realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim” w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 21. Dnia 13.02.09r.- uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym za 2008r. w OSP w Żeliszewie

 22. Dnia 14.02.09r.- uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym za 2008r. w OSP w Nętkowie

 23. Dnia 17.02.09r.- spotkanie w Szczecinie w siedzibie TPD w sprawie omówienia wzajemnej współpracy na rok 2009

 24. Dnia 20.02.09r.- uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym za 2008r. w OSP w Pomieniu

 25. Dnia 23.02.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,Gminnego Dnia Seniora” w Lubieniowie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-05-2009 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2009 12:31