Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/26/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr IV/ 26/02

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu, środków trwałych powstałych w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ) uchwala się, co następuje:

§1

Przekazuje się na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu niżej wymienione środki trwałe powstałe w wyniku przeprowadzonych inwestycji przez Gminę Recz :

1. Sieć wodociągowa Suliborek - Ferma Suliborek z rur PVC fi 110 mm ciśnieniowych o długości 1094 m,

1) zasuwy żeliwne szt. 5
2) hydrant pożarowy podziemny szt. l
3) zawory antyskażeniowe żeliwne szt. 2
4) przyłącza do budynków szt. 3

- o łącznej wartości 125.643.93 zł ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy i 93/100)

2. Stacja wodociągowa wraz z ujęciem wody w miejscowości Słutowo

- o wartośc 278.591,67 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 67/100)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 12:14