Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, oczyszczalni ścieków dla 390RLM, przebudowie sieci wodociągowej z rur cementowo - azbestowych na PE, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wód głębinowych w miejscowości Pomień"


Nasz znak: BM - 7624/7-8/2009 Recz, dnia 06 sierpnia 2009r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RECZA

dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego przez Burmistrza Recza w sprawie wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, oczyszczalni ścieków dla 390RLM, przebudowie sieci wodociągowej z rur cementowo - azbestowych na PE, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wód głębinowych w miejscowości Pomień” realizowanego na działka o nr ewid.

6/1, 6/8, 6/9, 6/10, 6/12, 6/13, 7, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/2, 11/3, 12/1, 13/4, 13/5, 14/3, 15/1, 16, 17/4, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/4, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/3, 28/5, 28/6, 29/1, 29/2, 32/1, 33/3, 34, 35, 36/237/1, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41, 44/1, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 111, 143, 144, 145, 146/2, 168, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/9, 175, 175/2, 176/2, 176/3, 177/2, 177/3, 178/1, 179/2, 180/9, 180/12, 300, 301/1, 310, 325, 329, 332, 393/2, 393/11, 393/12, 393/13, 393/15, 393/17, 393/18, 393/19, 393/22,393/15;/393/12, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/5, 397/1, 397/2, 397/3, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 443, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 467 obręb Pomień, gmina Recz.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm. )

Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 06 sierpnia 2009r. wydał postanowienie znak sprawy: BM - 7624/7-6/2009 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią postanowienia w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17; w godz. od 730 do 1530 od pon. do piątku lub Sołtysa Sołectwa.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska - Andrzej Hejza.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu ( www. bip. recz - zakładka ogłoszenia decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicach ogłoszeń w Sołectwie Pomień.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-08-2009 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 06-08-2009 14:33