Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/36/03 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr V/36/03

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 lutego 2003r.

w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

Na podstawie atr. 18 ust. 2 pkt. 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 68 ust. l pkt.7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Recza bonifikat od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w następujący sposób:

1) przy spłacie ceny lokalu w drodze jednorazowej wpłaty - 80% ceny sprzedaży,

2) przy rozłożeniu spłaty ceny lokalu na trzy lata - 70% ceny, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa od połowy kwoty przypadającej do zapłaty przed zawarciem umowy, a spłata reszty ceny następuje w równych ratach rocznych z doliczeniem odsetek od niespłaconej kwoty naliczonej zgodnie z § 3.

3) przy rozłożeniu spłaty ceny lokalu na dziesięć lat - 60% ceny, a zapłata ceny następuje w równych ratach rocznych, z których pierwsza wpłata płatna jest w wysokości nie mniej niż 30% kwoty przypadającej do zapłaty przed zawarciem umowy, a pozostałe równe roczne raty płatne są z doliczeniem odsetek od niespłaconych kwot naliczanych zgodnie z § 3.

§ 2

W przypadkach jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w domu wielomieszkaniowym / powyżej czterech / dotychczasowym najemcom zostanie udzielona dodatkowa bonifikata w wysokości 15%.

§3

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu 1/5 stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§5

Traci moc uchwała Nr XXXII/206/98 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 lutego 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Gminy i Miasta bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 21:29