Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Dywersyfikacja produktów Firmy Nowak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie mycia i diagnostyki pojazdów za pomocą nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń na dz. nr ewid. 301/2 przy ul. Lubanowskiej 1A w Reczu".

 

 

 

Nasz znak: BM - 7624/2/2010 Recz, dnia 27 września 2010r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) o wszczęciu w dniu 27 września 2010r., na wniosek P.P.H.U. „NOWAK” ul. Lubanowska 1A; 73-210 Recz. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Dywersyfikacja produktów Firmy Nowak poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie mycia i diagnostyki pojazdów za pomocą nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń na dz. nr ewid. 301/2 przy ul. Lubanowskiej 1A w Reczu”.

 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu i oddziaływania przedsięwzięcia mogącego negatywnie wpływać na :

  1. środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

  2. dobra materialne

  3. wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w pt. 1;2,

  4. zabytki

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 15, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w godz. 730 - 1530. Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Hejza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. P.P.H.U NOWAK ; ul. ul. Lubanowska 1A; 73-210 Recz

  1. Zakład Usług i Transportu i; ul. Kolejowa 2; 73-210 Recz

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Choszcznie

4 . Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Oddział w Choszcznie

5. a/a

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 30-09-2010 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 30-09-2010 13:33