Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA N r II/14/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2003


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA N r II/14/02

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2OO3.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271/, art. 19 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683/ Rada Miejska uchwala co następuje:


§1.

 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od sprzedawanych artykułów i zwierząt oraz sposobu prowadzenia handlu:

 1. przy sprzedaży płodów rolnych /warzywa, owoce.../:

  1. od samochodu i przyczepy powyżej i tony 18,50 zł.

  2. od samochodu i wozu o ładowności do l tony l5,50 zł.

  3. od samochodu o ładowności do 0 ,5 tony 12,50 zł.

 2. przy sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych:

  1. od samochodu i przyczepy o ładowności powyżej l tony 21,50 zł.

  2. od samochodu i wozu o ładowności do 1 tony 18,50 zł.

  3. od samochodu o ładowności do 0,5 tony 15,50 zł.

 3. przy sprzedaży z ręki /koszyka, skrzynki, wiadra lub wózka itp./

  1. płody rolne własnej produkcji 6,70 zł.

  2. artykuły spożywcze 12,50 zł.

  3. artykuły przemysłowe 12,50 zł.

  4. kwiaty, drzewa owocowe i ozdobne 12,50 zł.

 4. przy sprzedaży od zajmowanej powierzchni do 4 m2 - 12,00 zł.
  i za każdy następny l m2 - 3,00 zł.

 1. Jeżeli artykuły lub sposób prowadzenia handlu występują w więcej niż jednej postaci /formie/ opłatę targową pobiera się oddzielnie od każdej z nich.

§2

 1. Inkasa opłaty targowej na terenie miasta dokonuje wyznaczony przez Burmistrza Recza pracownik Urzędu Miejskiego.

 2. Inkasa opłaty targowej na terenie sołectw dokonują sołtysi lub osoby, z którymi zostały zawarte umowy - zlecenia.

 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się:

 1. dla pracownika Urzędu Miejskiego poza wyznaczonym czasem pracy,

 2. dla sołtysów oraz pozostałych osób, z którymi zawarto umowy - zlecenia - 5O% pobranej opłaty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 09-09-2003 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2003 15:51