Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XVI/116/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

RADA MIEJSKA W RECZU


UCHWAŁA NR XVI/116/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 10 marca 2004r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.


Na podstawie art. 229 pkt 3 w związku z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( z 2000 r. Nr 98,poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr169,poz.1387,Nr 130, poz.1188, z 2004 r. Nr 153, poz.1271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Józefa Romanowskiego na pracę Burmistrza Recza uznaje się skargę za bezzasadną.
Uzasadnienie
W złożonej skardze przez Pana Józefa Romanowskiego – radnego Rady Miejskiej w Reczu na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność Burmistrza Gminy Recz w zakresie odmowy udostępnienia dokumentów publicznych w Urzędzie Miejskim w Reczu w sprawie:
- remontu sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Reczu
- pisma dotyczącego przetargu działki na ul. Środkowej w Reczu
- udostępnienie protokółu kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
- umowy sprzedaży działki w miejscowości Sokoliniec gmina Recz
wyjaśniam, co następuje:
Skarga w zakresie odmowy udostępnienia dokumentów remontu sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim jest bezzasadna, albowiem Pan Józef Romanowski jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu, która zajmowała się kontrolą wydatków poniesionych na remont sali posiedzeń i szatni Urzędu Miejskiego w Reczu. Z protokółu sporządzonego przez w/w Komisję z dnia 18 czerwca 2003 r. i 25 czerwca 20003r. wynika, że brał Pan udział w tej komisji podpisując wyżej wymieniony protokół kontroli. Mając na uwadze art. 7 ustęp 1 pkt. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr112,poz.1198 ,z 2002 r. Dz.U. Nr 153, poz.1271) udostępnienie następuje w drodze:
- wstępu na posiedzenie organów, o którym mówi art. 3 ust. 1 pkt. 3- tj. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, to tym bardziej należy podkreślić iż Pan będąc członkiem komisji rewizyjnej jest Pan w posiadaniu tych informacji.
Sprawa udzielenia informacji w zakresie przetargu na działkę leżącą przy ul. Środkowej w Reczu jest bezprzedmiotowa albowiem nie przeprowadzono przetargu z powodu jego odwołania o czym został Pan poinformowany pismem Burmistrza Recza z dnia 19 lutego 2003 r.
Sprawa odmowy udostępnienia protokółu kontroli w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu jest uzasadniona względami prawnymi tj. przepisem art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że w postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Protokół ten takie informacje zawiera, zatem nie może być udostępniony.
Sprawa udostępnienia umowy sprzedaży działki nr 79/1 w Sokolińcu została rozpatrzona pismem Burmistrza z dnia 14 stycznia 2004 r. w załączeniu przesłałem także opinię prawną w tym zakresie.
Reasumując zarzuty nienależytego wykonywania zadań przez Burmistrza Recza jak wykazano wyżej nie potwierdzają się zatem Rada Miejska w Reczu uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 23-03-2004 16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 16:42