Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/121/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami oraz realizację przedsięwzięcia

RADA MIEJSKA W RECZUUchwała Nr XVI/121/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 10 marca 2004r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami oraz realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Nosowo-Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Reczu”.


Na podstawie art. 10 i art. 18 ust.2, pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:


§ 1.Rada Miejska w Reczu upoważnia Burmistrza Recza do współdziałania z
gminą Suchań na zasadach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Projekt
POROZUMIENIE

zawarte w dniu ............... pomiędzy Gminą Recz reprezentowaną przez:
Burmistrza Recza – Zbigniewa Ligus
a Gminą Suchań reprezentowaną przez:
Burmistrza Suchania - Tadeusza Szumskiego
w sprawie wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami dla wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Nosowo-Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Reczu”

§ 1.Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje:
1Dla gminy Suchań
1) Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w miejscowości Nosowo wraz z siecią tłoczną Nosowo-Wapnica.
2) Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w miejscowości Wapnica wraz z siecią tłoczną Wapnica –Sokoliniec z włączeniem się do przepompowni Sokoliniec.
2Dla gminy Recz:
1) Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w miejscowości Sokoliniec wraz z siecią tłoczną Sokoliniec-Sicko.
2) Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej w miejscowości Sicko wraz z siecią tłoczną Sicko-Recz.
3) Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej i przepompowni w miejscowości Recz (ul. Promenada, Stargardzka, Trzebiń, Szumin), wraz z włączeniem się do oczyszczalni ścieków w Reczu.
4) Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Reczu
§ 2.Każda z gmin projektuje i realizuje swoje etapy niezależnie od drugiej gminy. Gmina Suchań wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących miejsca włączenia, odbioru i przesyłu ilości ścieków z gminy Suchań. Gmina Recz wyda warunki techniczne i wskaże miejsce zrzutu ścieków z miejscowości Nosowo-Wapnica.
§ 3.1. Każda z gmin ponosi koszty opracowania dokumentacji budowlanej swojej części zadania.
2 Każda z gmin przeprowadzi odrębną procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji dla swojej części zadania.
§ 4.Ustala się termin opracowania dokumentacji budowlanej wraz z operatami i wymaganymi pozwoleniami na budowę na dzień 30 czerwca 2004.
§ 5.Gmina Recz wyraża zgodę dla gminy Suchań na wykonanie podkładów mapowych i opracowania dokumentacji budowlanej na terenie gminy Recz obręb Sokoliniec. Gmina Suchań we własnym zakresie uzyska prawo wstępu i zgodę na wykonanie dokumentacji na etapie uzyskania pozwolenia na budowę od właścicieli gruntów przez, które projektowana będzie sieć tłoczna w obrębie Sokoliniec.
§ 6.Opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskania pozwolenia wodno prawnego na przekroczenie rzeki Iny jest zadaniem wspólnym, realizowanym i finansowanym proporcjonalnie co do wartości kosztorysu inwestorskiego zadania dla poszczególnej gminy
§ 7.Gminy ustalają, że stawka za zrzut ścieków będzie zatwierdzana dla całego obszaru przez Radę Miejską w Reczu w oparciu o kalkulację przedstawioną przez zarządzającego oczyszczalnią ścieków i siecią.
§ 8.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Ze strony gminy Recz Ze strony Gminy Suchań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 23-03-2004 16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 16:47