Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XVII/123/04 zmieniająca uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność

RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA NR XVII/123/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 8 kwietnia 2004r.

zmieniająca uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 462.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806) oraz) oraz art. 68 ust. 1 pkt.7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543,Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1682, nr 240 poz. 2058 i z 2003r. nr 1 poz. 15,Nr 80,poz.720,Nr 80,poz.721,Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,Nr 96,poz.874, Nr 124,poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217,poz.2124 , z 2004r. Nr 6,poz.39)
u c h w a l a się, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie : ,,Przy spłacie ceny lokalu w drodze jednorazowej wpłaty - 95% ceny sprzedaży”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Uzasadnienie

Grupa radnych uzasadniając projekt uchwały uwzględniła petycję mieszkańców, którzy złożyli ją na ręce radnego pana Tadeusza Robaczka. Uważamy, że podjęcie tego projektu uchwały spowoduje:
1. przyspieszenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz,
2. jednorazowa spłata stanowi dla wielu mieszkańców duży problem finansowy, zwiększona bonifikata do 95 % daje większą szansę wykupu
3. wykup mieszkań pozwoli na uniezależnienie się i lepsze gospodarowanie swoim mieniem i otoczeniem,
4. zwiększony wykup mieszkań nie obniży budżetu gminy w 2004r., gdyż wpływy przy jednorazowej spłacie będą wyższe niż przy spłacie rozłożonej na raty,
5. wykup mieszkań pozwoli na wygaszanie działalności ZGKiM, co było m.in. ideą powołania ,,Zakładu Usługowo-Handlowego Komunalnik sp. z o.o.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-04-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 11:28