Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/124/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok

Rada Miejska w Reczu

Uchwała Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1860 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, póz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 52 460 zł z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej na 2004 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa,
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 52460 zł, z tego:
1) rozdział - 80101- Szkoły podstawowe -o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu.
2) rozdział - 80110 - Gimnazja o kwotę 20 460 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków (spłatę zobowiązań z 2003 roku).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak


Uzasadnienie:
Pismem Nr ST3-4820-5/2004/257 Ministra Finansów z dnia 16.02.2004 roku Gmina otrzymała informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2004 rok. Część oświatowa subwencji została zwiększona z pierwotnie podanej kwoty 3 149 487 zł do 3 201 947 zł, tj. wyższa o 52 460 zł.
Po wyższą kwotę przeznacza się:
1. na wykonanie pilnego remontu użytkowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Reczu zakresie likwidacji zagrożenia z tytułu odpadającego tynku z sufitu sali oraz zlikwidowania zagrożenia p. poż. poprzez wykonanie podsufitki z materiałów odpowiadającym obowiązującym normom przeciwpożarowym
2. dla Gimnazjum na spłatę zobowiązań wymagalnych z 2003 roku za centralne ogrzewanie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 21-05-2004 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2004 17:11