Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie - Burmistrz Recza zawiadamia że w dniu 24 marca 2014r., o godz. 13.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pomieniu zostanie przeprowadzona z urzędu rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz"

BM. 6220.11 – 47.2012 - 2014                                          Recz, dnia  12 marca  2014 r.

 

 

 

Postanowienie

 

 

             Na podstawie art. 89,90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t. j. Dz. U. 2013 poz. 267ze zm.)oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1235) 

 

 

Burmistrz Recza zawiadamia 

 

że w dniu 24 marca 2014r., o godz. 1300 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pomieniu zostanie przeprowadzona z urzędu rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:     

Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz” prowadzonego na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań.

 

 

W związku z powyższym wzywam

 

 

do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony/świadków/ inne osoby zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Uprzedza się, iż obecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa.).

Jednocześnie wzywam strony do złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w sprawie do dnia 21.03.2014r., do godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17; 73-210 Recz  pok. Nr 1.

Z dokumentami sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz z jego uzupełnieniami, postanowieniami uprawnionych organów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. Nr 15 w godz. 800 – 1500 w terminie do dnia 21.03.2014r., do godz. 1300 .

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

Strony postępowania

 

  1. Wnioskodawca – Inwestor BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań
  2. Nadleśnictwo Choszczno ul. I Armii Wojska Polskiego 2, 73-200 Choszczno
  3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Szczecińska 31; 75-122 Koszalin,
  4. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich

ul. Stargardzka 42; 74-200 Pyrzyce,

       5. STOWARZYSZENIE „EKOTURYSTYKA DORZECZE INY”ul. Bohaterów Warszawy 2/2; 73-200 Choszczno- na prawach strony

      6. Gmina Recz

      7.a/a

 

 

Członkowie Komitetu protestacyjnego:

  1. Pan Mirosław Chatkowski
  2. Pani Ilona Bańkowska
  3. Pan Edmund Matczak – Przewodniczacy
  4. Pan Edward Konieczny
  5. Pani Agata Konieczna

 

 

Zgodnie z art. 91 § 3 kpa niniejsze postanowienie zostało zamieszczone w www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Recz oraz tablicy ogłoszeń w m. Pomień.

 

Wywieszono na tablicach samorządowych w:Urzędzie Miejskim w Reczu dnia

 

…………..

 

 

 

w Sołectwie Pomień   dnia           ……………………….

 

 

 

Zawiadomienie zostało dostarczone również dla 62 gospodarstw domowych w Sołectwie Pomień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-03-2014 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 14-03-2014 07:52