Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/139/04 w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych

Rada Miejska w Reczu

 

 

UCHWAŁA NR XXII/139/04

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 21 września 2004r.

 

 

w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055)) oraz art. 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, według następujących zasad:

 

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony wg art.. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w stosunku % do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Wysokość zwrotu poniesionych wydatków %

do 100%

0%

powyżej 100% do 150%

50%

powyżej 150% do 200%

80%

powyżej 200%

100%

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/142/96 z dnia 30.12.1996r. w sprawie szczegółowego określenia trybu przyznawania oraz zwrotu pomocy pieniężnej z zakresu zadań własnych Gminy przyznanej prze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Grzegorz Adamiak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-10-2004 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 13:42