Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/142/04 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.

Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA Nr XXIII/142/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 3 listopada 2004r.


w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.


Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ Rada Miejska uchwala co następuje :


§ 1. Ustala się dietę dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w wysokości 150 zł.
§ 2. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w wysokości 100zł.
§ 3. Ustala się dietę dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych i doraźnych i innych komisjach do których zostali desygnowani przez Radę Miejską w wysokości 100 zł.
§ 4. 1. W przypadku zbiegu posiedzeń komisji z terminem sesji dieta przysługuje tylko za udział w posiedzeniu Rady.
2. Radnemu, który uczestniczył w dwóch posiedzeniach komisji w jednym dniu dieta przysługuje za udział w jednym posiedzeniu.
§ 5. Ustala się dietę dla radnych - przewodniczących komisji stałych i doraźnych za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 130zł.
§ 6. Radnym, sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży, wg. cen biletów komunikacji publicznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Reczu z dnia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach oraz Uchwała Nr IX/54/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 29-11-2004 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2004 09:49