Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIV/143/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok

Rada Miejska w Reczu
UCHWAŁA NR XXIV/143/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 01 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 88,poz.961, Nr 96, poz. 874, Nr 121, poz.1264, Nr 153, poz.1271) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 118 933 zł z tytułu:
1.zwiększenia ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2004 rok o kwotę 50 884 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin,

2.dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza Praca” o kwotę 15 849 zł
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale –85395- Pozostała działalność, § 2990 – Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej.

3. bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie o kwotę 52 200 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 25 000 zł,

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związanych z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 93 933 zł, z tego:
1. w dziale 801–Oświata i wychowanie, rozdziale –80104- Przedszkola o kwotę 25 884 zł, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Przedszkola w Reczu.

2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, o kwotę
52 200 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale –85395- Pozostała działalność, o kwotę 15 849 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji, utworzenie komputerowej bazy informacji, szkolenie pracowników publikacje i materiały informacyjno – szkoleniowe,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 25-12-2004 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-12-2004 10:56