Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIV/145/04 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2005 r.

Rada Miejska w Reczu
UCHWAŁA Nr XXIV/145/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 01 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2005 r.


Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5, art. 6 ust.12 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,50 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,40 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,17 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,41 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 14,15 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 8,26 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,60 zł.
e) garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,01
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,00 zł.
3) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
4) od pozostałych budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Obniża się o 50% stawki podatku od nieruchomości za budynki i działki gruntów,
które zostały przekazane w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwa rolne na Skarb Państwa jeżeli nie są wynajmowane lub wydzierżawiane, a także nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty sportowe, obiekty należące do instytucji kultury i służące ochronie przeciwpożarowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/94/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2004r.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 25-12-2004 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-12-2004 10:59