Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIII/229/06 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo- Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu.

UCHWAŁA NR XXXIII/229/06
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo-Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się poręczenia spłaty kredytu bankowego w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Zakład Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu w wysokości 100.000 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych).

§2. Poręczenia udziela się na okres roku od marca 2006 do marca 2007.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 6 lutego 2006r. Zakład Usługowo Handlowy ,,Komunalnik” spółka z o.o. w Reczu zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie poręczenia udzielonego w Uchwale Nr XXVII/169/05 z dnia 9 marca 2005r. Udzielanie poręczeń przez samorząd terytorialny reguluje art. 86 ustawy o finansach publicznych. Podjęcie uchwały usprawni pracę Zakładu i nie dopuści do utraty płynności finansowej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-03-2006 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2006 08:20