Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/235/06
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420) uchwala się, co następuje:


§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 20 836 zł, z tytułu otrzymania od Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowania w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 20 836 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na realizację:
1) W ramach programu „Pożyteczne ferie 06”, projektu edukacyjnego pt.: „Stop nudzie” w świetlicy w Rybakach o kwotę 2 000 zł,
2) W ramach programu „ Nasza świetlica”, projektu edukacyjnego pn. „ Świetlica w Pomieniu – nasza furtka na świat” o kwotę 18 836 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-04-2006 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2006 08:42