Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXVII/173/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r.

Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA Nr XXVII/173/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 09 marca 2005r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r.


Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuję:

§1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005r. stanowiący
załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Załącznik do uchwały XXVII/173/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 9 marca 2005r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2005r.

Styczeń
1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
Luty
1. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Marzec
1. Zapoznanie się z realizacją zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Prezesa RIO.
2. Kontrola wykonania prac remontowych w budynku UM w 2004r.
3. Kontrola wykonania inwestycji budowy ścieżki rowerowej w m. Żeliszewo-Pomień.
Kwiecień
1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2004r.
2. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Maj
1. Kontrola wykonania zadania: ,, wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nętkowo, gmina Recz” w 2004r.
2. Zapoznanie się ze stanem ochrony środowiska naturalnego oraz kontrola wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czerwiec
1. Analiza windykacji podatków za 2004r.
2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Sierpień
1. Kontrola wykonania budżetu M/G Ośrodka Kultury za 7 miesięcy.
2. Kontrola działalności ZGKiM za 6 miesięcy.
3. Kontrola prawidłowości przyznawania środków na pomoc społeczną.
Wrzesień
1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
2. Kontrola wykorzystania dotacji na kluby sportowe oraz kontrola wykorzystania dotacji na działalność OSP w Reczu za 8 miesięcy 2005r.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Październik
1. Kontrola jakości przeprowadzonych remontów dróg gminnych.
Listopad
1. Kontrola realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 10 miesięcy 2005r.
2. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów za 10 miesięcy 2005r.
3. Kontrola wykonania zadań remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych na terenie gminy za 10 miesięcy 2005r.
4. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Grudzień
1. Kontrola sprzedaży zasobów będących własnością gminy za 11 miesięcy.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 19-04-2005 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 14:56