Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewidencyjny 724/4 obręb Pomień gmina Recz

 BM .6220.11 – 72.2012/2015                                      Recz dnia  25 listopada  2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 33, 34, 35 Ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013  poz. 1235 ze zm.)

 Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewidencyjny 724/4 obręb Pomień gmina Recz

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu     

 

 1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Recza.
 2. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakres raportu są:

- w zakresie oddziaływania na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

- w zakresie ochrony zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie,

4. Organem właściwym do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,

5. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie,

 

6. Informuje się o:

 • Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie)  –są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 7, pok. nr 15 ( stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska),
 • Możliwość składania uwag i wniosków w terminie od dnia 30 listopada  2015r.  do dnia 22 grudnia 2015r.
 • Uwagi i wnioski można składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17 ; 73-210 Recz,

- ustnie do protokołu – w Urzędzie Miejskim w Reczu; ul. Ratuszowa 17; pok. nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

- e-mailem na adres : inwestycje@recz.pl

 

8. Uwagi lub  wnioski złożone po upływie terminu t.j. 22 grudnia 2015r.

pozostaną bez rozpatrzenia

8. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Recza

Załączniki do pobrania:

 

Otrzymują strony postępowania:

 

 1. Wnioskodawca – Bio En Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Nadleśnictwo Choszczno ul. I Armii Wojska Polskiego 2, 73-200 Choszczno
 3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Szczecińska 31; 75-122 Koszalin,
 4. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich

ul. Stargardzka 42; 74-200 Pyrzyce,

 1. Gmina Recz
 2. STOWARZYSZENIE „EKOTURYSTYKA DORZECZE INY” ul. Bohaterów Warszawy 2/2; 73-200 Choszczno
 3. a/a

 

 

 

Informację zamieszcza się:

 

 1. Bip – bip,recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe)
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu

       3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Pomień

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 27-11-2015 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 27-11-2015 10:22