Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/186/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr XXIX/186/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 czerwca 2005roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 , poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.1235, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:


§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 92 328 zł, z tytułu:
1. otrzymania kwoty 26.028 zł. w dziale 630 ? Turystyka, rozdziale 63095 ? Pozostała działalność, - § 6299 ? Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł jako dofinansowanie realizowanego w ramach programu SAPARD w 2004r. zadania pn. Zagospodarowanie plaży jeziora Cedynia w Żeliszewie i Rajsku wraz z remontem ścieżek rowerowych, tablic dydaktycznych, materiałów informacyjno-promocyjnych,
2. z opłat z usług ( wpływy z opłat za dożywianie uczniów w stołówce szkolnej) o kwotę 66.300 zł w dziale 801 ? Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 ? Pozostała działalność.
§ 2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 26 028 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu z GBS Choszczno.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją bieżących zadań własnych gminy o kwotę 66 300 zł w dziale 801 ? Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 ? Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem uczniów w szkole Podstawowej w Reczu
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-08-2005 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 09:49