Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXX/195/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXX/195/2005
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 28 września 2005 roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 70 004 zł, z tytułu:
1.otrzymania dofinansowania w wysokości 4 004 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

2) –dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy o kwotę 66 000 zł, z tego:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, § 2033 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60 000 zł,
- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6 000 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy związanych z realizacją zadań
własnych o kwotę 70 004 zł, z tego:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 64 004 zł, z tego:
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na modernizacje klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Reczu,

- rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 4 004 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją programu polsko-niemieckiego spotkania młodzieży

2.Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na remont stadionu w Reczu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 08:03