Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006r.

 

UCHWAŁA Nr XXXI/210/05

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 23 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2004r.  Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1399)

Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

1) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 627,00 zł.

2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 836,00 zł

3) powyżej 9 t do poniżej 12 t - 940,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art., 8 pkt 2 Ustawy

 

Dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

-

1167

13

14

1015

1218

14

15

1066

1269

15

 

1117

1320

3 osie

12

17

1066

1269

17

19

1117

1320

19

21

1167

1370

21

23

1269

1472

23

25

1370

1600

25

 

1370

1600

4 osie i więcej

12

25

1269

1472

25

27

1370

1675

27

29

1421

1726

29

31

1679

2490

31

 

1697

2490

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 836,00 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 Ustawy

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

-

1269

18

25

1167

1320

25

31

1117

1370

31

 

1434

1936

3 osie

12

40

1265

1749

40

 

1749

2505

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 315,00 zł

6. od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

-

406

18

25

305

457

25

 

355

570

2 osie

12

28

213

315

28

33

622

863

33

38

863

1310

38

 

1166

1726

3 osie

12

38

687

956

38

 

956

1300

7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 406,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 710,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXIV/147/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2005r.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-12-2005 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 08:45