Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXII/216/05 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.


UCHWAŁA Nr XXXII/216/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Dz.U. Nr 172.1441) i art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r.Nr 147 poz.1231, Nr167 poz.1372, z 2003r. Nr 80 poz.719,Nr 122 poz. 1143, z 2004r. Nr 29,poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr155, poz. 1298, Nr 179, poz.1485) oraz art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Recza do dokonywania zmian w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w granicach planowanych środków i na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Dobrzaniecki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-01-2006 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:48