Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/96/03 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2004 rok

RADA MIEJSKA W RECZU


UCHWAŁA Nr XIII/96/03

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 5 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2004 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214, poz.1806 ;Dz. U. z 2003r. Nr 80,poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003r.Nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840) Rada Miejska w Reczu uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

1) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 600,00 zł.

2) od 5,5 t do 9 t włącznie - 800,00 zł

3) powyżej 9 t do poniżej 12 t - 900,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art., 8 pkt 2 Ustawy


Dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

0

1150

13

14

1000

1200

14

15

1050

1250

15


1100

1300

3 osie

12

17

1050

1250

17

19

1100

1300

19

21

1150

1350

21

23

1250

1450

23

25

1350

1500

25


1350

1576

4 osie i więcej

12

25

1250

1450

25

27

1350

1650

27

29

1400

1700

29

31

1654

2453

31


1654

2453

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 800,00 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

0

1250

18

25

1050

1300

25

31

1100

1350

31


1413

1938

3 osie

12

40

1246

1723

40


1723

2549

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł

6. od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

0

400

18

25

300

450

25


350

561

2 osie

12

28

210

310

28

33

613

850

33

38

850

1291

38


1149

1700

3 osie

12

38

677

942

38


942

1281

7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1400,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.Przewodniczący

Rady Miejskiej


Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 13-01-2004 19:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2004 19:47