Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA II/15/02 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA II/15/02

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, oraz art. l0, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84;Nr 200 poz.1683/ Rada Miejska w Reczu uchwala co następuje :

 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1. od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 600 zł,

  2. od 5,5 t do 9 t włącznie - 800 zł,

  3. powyżej 9 t do poniżej 12 t - 900 zł.

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

950

1150

13

14

1000

1200

14

15

1050

1250

15

18

1100

1300

3 osie

15

17

1100

1300

17

19

1150

1350

19

21

1200

1400

21

23

1250

1450

23

25

1300

1500

25

26

1350

1550

4 osie i więcej

23

25

1300

1550

25

27

1350

1650

27

29

1400

1700

29

31

1450

2150

31

32

1500

2200

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 800 zł.

 2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1000

1250

18

25

1050

1300

25

31

1100

1350

31

40

1250

1700

3 osie

36

40

1250

1500

40

44

1500

2210

 1. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 3 00 zł

 2. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

l oś

12

18

250

400

18

25

300

450

25

28

350

500

2 osie

23

28

300

450

28

33

550

750

33

38

750

1200

38

44

1000

1500


3 osie

36

38

600

850

38

44

850

1150


 1. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

  1. mniejszej niż 30 miejsc - 700

  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400

 1. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12 ust. l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych.

 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Recz.

 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak
Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 16-09-2003 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2003 13:13