Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisj


Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 12 marca 2004 r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w tych wyborach.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 40 , poz. 354) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

I.

Postanowienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 54 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 czerwca 2004 r.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Aleksander Kwaśniewski

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2004 r.

Kalendarz wyborczy

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 13 czerwca 2004 r.

Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 24 kwietnia 2004 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 26 kwietnia 2004 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych,

- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 29 kwietnia 2004 r.

- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 4 maja 2004 r.
do godz. 24.00

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 14 maja 2004 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 19 maja 2004 r.

- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 23 maja 2004 r.

- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 23 maja 2004 r.
do dnia 30 maja 2004 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 29 maja 2004 r.
do dnia 11
czerwca 2004 r.
do godz. 24.00

- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 30 maja 2004 r.

- sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 3 czerwca 2004 r.

- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów

do dnia 8 czerwca 2004 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 11 czerwca 2004 r.
o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 czerwca 2004 r.
godz. 8.00-22
.00

- głosowanie

II.

Wykaz okręgów wyborczych
i siedzib okręgowych komisji wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Gdańsk.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Bydgoszcz.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Olsztyn.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów
— ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu — Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Łódź.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Poznań.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Lublin.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Rzeszów.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Kraków.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Katowice.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Wrocław.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Gorzów Wielkopolski.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(—) Ferdynand Rymarz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 02-04-2004 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2004 12:17