Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

B U R M I S T R Z   R E C Z A
ogłasza konkurs na stanowisko
d y r e k t o r a
Szkoły Podstawowej w Lubieniowie gm. Recz

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora powinni:
1. Spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 89, poz. 826 z 2003r.).
2. Mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, jeśli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
3. Kandydaci będący nauczycielami powinni posiadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału do konkursu na stanowisko dyrektora .
2. Koncepcję kierowania szkołą.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy) potwierdzające posiadane kwalifikacje kandydata.
5. Ocenę pracy- nie dotyczy kandydatów nie będących nauczycielami (uwierzytelnioną kserokopię lub odpis).
6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego- nie dotyczy kandydatów nie będących nauczycielami (uwierzytelnioną kserokopię lub odpis).
7. Świadectwa pracy lub zaświadczenia o posiadanym stażu pracy (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy).
8. Opinia z ostatniego miejsca pracy- w przypadku kandydatów nie będących nauczycielami.
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza medycyny pracy.

III. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu
ul. Ratuszowa 17, sala narad nr 5 w dniu 21 lipca 2003 roku o godz.10:00.

IV. Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Lubieniowie gm. Recz - nie otwierać"
przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17
73-210 Recz (I piętro pokój nr 9) do dnia 18 lipca 2003r. do godz. 15:30

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
Pan Piotr Bohdziewicz - Z-ca Burmistrza Recza tel.0957654461-64

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-07-2003 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2003 10:37