Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla b

ZARZĄDZENIE Nr 25/2006
BURMISTRZA RECZA
z dnia 12 kwietnia 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1 posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
c) – odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej, co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
d) – zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
e) – dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
f) – podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
2. zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko?weterynaryjną,
3. posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
5. posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
§ 3. Dokumentami, o których mowa w § 2 pkt 6 są w szczególności:
1. zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2. umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 1 pkt 1,
3. umowa o stałej współpracy z weterynarzem
4. umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk,
5. świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób, o których mowa w § 1 pkt 5
6. umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w § 1 pkt 5.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3. posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4. prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5.posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3. posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4. prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5. posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6. posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7.posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, a w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Recz , oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-04-2006 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2006 08:33