Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:42
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:40
OBWIESZCZENIE Burmistrz Recza o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych (ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:36
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN 15kV w miejscowości Grabowiec gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Recz o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:32
OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:30
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195" Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:28
ZAWIADOMIENIE o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów z przeznaczeniem jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie nie mniejszym niż 1 ha pod produkcję elementów metalowych ( ślusarstwo) w ilości do 4 ton/dobę oraz składowanie materiałów, półproduktów i produktów na terenie dz. nr 106/2 obręb Wielgoszcz, gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia hali magazynowej na halę produkcyjną w części przyziemia na działce o nr ewid. 65/27 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:25
2007 Agnieszka Pater 2024-04-04 13:55:10
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:39
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu, ul. Promenada, wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji paliw, przeznaczonej do rozbiórki, położonej na działce nr 140. Infrastruktura obejmuje działki nr 142, 138. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:36
Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na :budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:33
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, lokalnych przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Wapnica gm, Suchań pow. Stargard Szczeciński oraz miejscowości Sokoliniec, Sicko, Recz gm. Recz pow. Choszczeński i budowie sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej na trasie Wapnica – Sokoliniec – Sicko – Recz”. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:29
Zwiadomienie o zebraniu dowodów i materiałow niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:25
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:23
Zawiadomienie o wzsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej z ustawieniem 10 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6700 l każdy i połączeniem zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, działka nr ewid.28/26, obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:19
Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:17
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosław Błaszczyk na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:15
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwziecia Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:13
POSTANOWIENIE prostujące z urzędu oczywistą omyłkę Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:11
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:08
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do Starosty Choszczeńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:05
Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Wapnica-Sokoliniec- Sicko-Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 13:54:01
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-04 13:53:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - kanalizacja Agnieszka Pater 2024-04-04 13:53:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- stacja PKN Orlen Agnieszka Pater 2024-04-04 13:53:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ferma drobiu w Nętkowie Agnieszka Pater 2024-04-04 13:53:49
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788; (znak: BM.6220.1-23.2020) na rzecz; EKOENERGIA SOLAR 3 Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin Agnieszka Pater 2024-04-04 10:58:01
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:56:48
Decyzja NR 11/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński Agnieszka Pater 2024-04-04 10:56:01
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada Decyzji NR 11/2020 BM.6220.1-14.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński Agnieszka Pater 2024-04-04 10:54:22
DECYZJA NR 12/2020 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:53:33
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 października 2020 r. decyzji nr 12/2020 znak BM.6220.22.1-8.2020.RK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:51:48
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:50:31
Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:49:33
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:48:35
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński (znak: BM.6220.20.1-13.2020.RK) z Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań na rzecz Zielona Energia Recz Sp. z o.o. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań Agnieszka Pater 2024-04-04 10:47:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Agnieszka Pater 2024-04-04 10:46:20
DECYZJA NR 14/2020 BM.6220.23.1-7.2020.RK z dnia 09 grudnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 10:42:57