Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 15..12021 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2024-02-27 10:16:47
ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2024-02-27 10:15:38
Zarządzenie 12/2021 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2021 r. W sprawie sprzedaży nieruchomośći stanowiących własność Gminy Recz Justyna Zając 2024-02-27 09:58:28
Zarządzenie Nr13/2021 Burmistrz Recza z dnia 15 stycznia 2021 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz Justyna Zając 2024-02-27 09:56:41
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Recz" Justyna Zając 2024-02-27 09:38:38
ZARZĄDZENIE Nr11/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Reczu do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2024-02-27 09:37:57
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. oraz statystycznej liczbie dzieci. Justyna Zając 2024-02-27 09:36:38
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2021 ?. Justyna Zając 2024-02-27 09:35:23
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Justyna Zając 2024-02-27 09:34:35
ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 08.01.2021 ?. w sprawie wykonania uchwał Nr XXVII/128/20, XXVII/129/2020 oraz XXVII/130/2020 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2020 ?. Justyna Zając 2024-02-27 09:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2024-02-27 09:33:11
ZARZĄDZENIE NR 14B/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2021r Justyna Zając 2024-02-27 09:32:27
ZARZĄDZENIE NR 14A/2021 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2021r. Justyna Zając 2024-02-27 09:31:25
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Recza z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku Justyna Zając 2024-02-27 09:11:43
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2024-02-27 09:04:06
Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Recza z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2021 roku. - dokument usunięty Justyna Zając 2024-02-27 09:00:00
Zarządzenie Nr 1A/2021 Burmistrza Recza z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2021 rok. Justyna Zając 2024-02-27 08:54:51
Zarządzenie Nr 1A/2021 Burmistrza Recza z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2021 rok. Justyna Zając 2024-02-27 08:54:12
Zarządzenie Nr 1A/2021 Burmistrza Recza z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2021 rok. Justyna Zając 2024-02-27 08:49:42
POSTANOWIENIE NR 511/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-02-26 15:59:31
POSTANOWIENIE NR 510/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2024-02-26 15:58:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-02-26 15:56:58
Zgromadzenie 20-02-2024 Oskar Grabarczyk 2024-02-21 11:17:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia Nr 26/2024 Martyna Olejarnik 2024-02-20 12:17:13
Sprawozdanie za IV kwartał 2023 Oskar Grabarczyk 2024-02-20 09:19:22
Sprawozdanie za IV kwartał 2023 Oskar Grabarczyk 2024-02-20 09:18:40
Zgromadzenie 20-02-2024 Oskar Grabarczyk 2024-02-15 14:24:37
Zgromadzenie 20-02-2024 Oskar Grabarczyk 2024-02-15 14:24:22
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 14:04:59
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 14:03:47
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 14:02:37
Zmiana decyzji Burmistrza Recza nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach znak BM.6220.1-9.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie w następujący sposób: 1. zmianę w Decyzji Nr 1/2020 r. znak. BM.6220.1-9.2020 r. pierwotnej nazwy przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz ? obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nową nazwę Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i 2. zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 29MW we wszystkich miejscach Decyzji Nr 1/2020, w tym w karcie charakterystyki stanowiącej załącznik do decyzji Agnieszka Pater 2024-02-14 14:01:40
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek inwestora Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:59:41
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:58:19
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do organów dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:57:13
Decyzja nr 5/2021 znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK z dnia 13 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789. Agnieszka Pater 2024-02-14 13:55:36
Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w dniu 04 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:51:50
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek CEPV 98 Sp. z o.o. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 103 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko oraz na działkach n nr ewid. 77, 78 w obrębie Żeliszewo w Gminie Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:50:29
Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-02-14 13:49:09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 20 września 2021 r. oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek Solaris Industria 10 Sp. z o.o. ul. Płoskie 1, 22- 400 Zamość z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pn.: Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Agnieszka Pater 2024-02-14 13:47:25