Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 12:41:01
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 12:40:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenia nr 28/2022 Martyna Olejarnik 2022-03-17 12:12:21
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 10:53:43
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 10:46:18
Zawoadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2022-03-17 10:42:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 29/2022 Martyna Olejarnik 2022-03-17 10:40:52
Ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:51:05
Ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:49:07
Ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:48:35
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:47:56
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:42:26
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:39:39
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:39:21
Usługi dla obywatela - Cudzoziemiec w Polsce - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:38:21
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:35:55
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:34:21
Zdjęcie do dowodu - informacje Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:34:03
gov.pl/web/ua (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:31:09
https://www.gov.pl/web/ua (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:30:28
https://www.gov.pl/web/ua (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:29:47
PESEL (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:28:11
Informacje (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:27:31
Wnioski (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:26:40
Ukraina (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-03-17 09:26:00
Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 286/5 Recz ul. Staromiejska Martyna Olejarnik 2022-03-17 07:45:06
Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz i sporzadzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko Rafał Kudełka 2022-03-16 12:02:07
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Recza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2022-03-16 10:43:03
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Recza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2022-03-16 10:42:48
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Recza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2022-03-16 10:36:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenia nr 28/2022 Martyna Olejarnik 2022-03-15 09:57:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenia nr 27/2022 Martyna Olejarnik 2022-03-14 08:32:34
Obwieszczenie Burmistrza Recza o przebudowie istniejącego rurociągu odprowadzającego wody opadowe na działkach o nr ewid.: 241/4, 683, 686/3, 685/4 obręb Recz gmina Recz Oskar Grabarczyk 2022-03-11 11:29:46
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo Rafał Kudełka 2022-03-09 12:40:42
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo Rafał Kudełka 2022-03-09 12:38:10
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postepowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo Rafał Kudełka 2022-03-09 12:36:10
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postepowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo Rafał Kudełka 2022-03-09 12:35:30
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 07 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2022-03-08 10:27:26
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 07 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2022-03-08 10:25:27
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 07 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 49 i 50 obręb Recz Rafał Kudełka 2022-03-08 10:25:02