Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10 Grzegorz Robaczek 2010-12-20 12:35:16
Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10 Grzegorz Robaczek 2010-12-20 10:10:13
Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10 Grzegorz Robaczek 2010-12-20 08:13:21
Terminy Komisji - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-20 08:08:51
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:15:08
Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:13:04
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:11:15
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:10:52
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:09:05
Terminy Komisji - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:08:12
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:07:43
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 14:07:25
Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:57:24
Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:56:15
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:55:54
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Recza. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:55:32
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:48:22
Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:47:57
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:47:15
Materiały na sesję - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:46:11
Terminy Komisji - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:45:52
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2010-12-17 13:45:35
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogródek warzywny dz. 462/16, 290/2 obręb Recz Martyna Smus 2010-12-15 08:08:08
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogródek warzywny dz. 462/16, 290/2 obręb Recz Martyna Smus 2010-12-15 08:07:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarne w Żeliszewie Grzegorz Robaczek 2010-12-14 12:53:19
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej krytej blachą o wymiarach 54x15x6 m na posadzce betonowej" Grzegorz Robaczek 2010-12-14 12:20:51
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2010-12-13 11:49:59
Sekretarz Grzegorz Robaczek 2010-12-13 09:17:13
Sekretarz Grzegorz Robaczek 2010-12-13 09:10:39
Przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkalno - usługowy w zakresie 7 lokali mieszkalnych wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Lubieniów, działka o nr ewid. 107/10 Grzegorz Robaczek 2010-12-12 23:08:58
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Grzegorz Robaczek 2010-12-09 13:49:03
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Załącznik do Zarządzenia Nr 129/2010-dz. 12.5 Recz ul. Srebrna Grzegorz Robaczek 2010-12-09 10:42:23
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Grzegorz Robaczek 2010-12-08 14:05:00
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Grzegorz Robaczek 2010-12-08 13:29:11
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Reczu, która odbędzie się się w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Reczu - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2010-12-07 19:49:17
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2010 - dz.117.17 ul. Kolejowa Grzegorz Robaczek 2010-12-07 14:32:45
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi interesantów Grzegorz Robaczek 2010-12-07 13:16:55
Komisja Rewizyjna Grzegorz Robaczek 2010-12-07 13:16:34
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych. Grzegorz Robaczek 2010-12-07 13:16:27
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Grzegorz Robaczek 2010-12-07 13:16:21